Страницата за online (web) подаване на документи за кандидатстване и класиране в ОКС "Бакалавър" на УНСС ще бъде активна на 14.06.2018 г.