Страницата за онлайн подаване на документи за редовни кандидатстудентски изпити и за класиране ще бъде активна на 14 юни 2018 г.